ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขอทราบความคิดเห็นในการจัดงาน สัมมนา 27-28 Nov 
จาก: noreply <noreply@citec.us>
วันที่: 27 ตุลาคม 2553, 22:47
หัวเรื่อง: ขอทราบความคิดเห็นในการจัดงาน สัมมนา 27-28 Nov
ถึง:


เรียนท่านผู้เข้าร่วมงาน สัมมนาทุกท่าน


เนื่องด้วยการจัดงานสัมมนาในวันที่ 27-28 Nov 2010 ที่จะถึงนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงาน
อย่างมากกว่า 7xx ท่าน เกินกว่าที่ทางเราคาดไว้

จึงอยากขอความคิดเห็น ตามเนื้อหาตาม Link ต่อไปนี้

http://citecclub.org/forum/citec-polls-122/[poll]-ขอทราบความเห็นจัดงาน-27-28-nov-2010-a-55765/


ด้วยความเคารพอย่างสูง

CITEC

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.45 น. ณ ห้องแรมแบรนดท์ 2 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18

กำหนดการสัมมนา
           เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ด้วยธุรกิจตัวแทนการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
          วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.45 น.
          ณ ห้องแรมแบรนดท์ 2 โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18

          - 13.30 – 14.00 น.          ลงทะเบียน
          - 14.00 – 14.10 น.          กล่าวเปิดการสัมมนา 
                                                  โดย คุณวันชัย ผโลทัยถเกิง
                                                   เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
          - 14.10 – 15.10 น.          การบรรยายเรื่อง “การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและกลไกที่เกี่ยวข้อง”
                                                   โดยตัวแทนจากสมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
          - 15.10 – 15.45 น.          Coffee Break

          - 15.45 – 16.15 น.         การเสวนาหัวข้อ “โอกาสในการทำธุรกิจตัวแทนของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า”
                                                 โดย คุณวิชชุลดา สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าและตัวแทนจาก
                                                 สมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
          - 16.15 – 16.45 น.        ประเด็นซักถามและพูดคุยกับนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า


--เชิญอบรม ธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๕ วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.


จาก: Tanawat Ketvimut <tanawatk@gmail.com>
วันที่: 24 ตุลาคม 2553, 11:19
หัวเรื่อง: เชิญอบรม ธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๕
ถึง:

โครงการอบรม ธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๕

โดย ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันเสาร์ที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓    เวลา ๐๘.๓๐ ๑๗.๐๐ น.

***********************************

ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นไม่เพียงต้องการ การดูแลเยียวยาทางกายภาพที่ดีและเหมาะสมกับโรคเท่านั้น หากยังต้องการองค์ประกอบร่วมทั้งทางด้านจิตใจ สังคมและปัญญา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะถึงแม้ทางกายภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ศักยภาพทางด้านจิตใจและปัญญา ยังสามารถพัฒนาได้ไปจนถึงขั้นสูงสุด ดังนั้นทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเองต่างก็ต้องการความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการรับมือกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถวางใจได้ว่าแม้กายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยเลย ค่อย ๆ ถอดถอนจากผู้เป็นทุกข์ สู่ผู้เห็นทุกข์ จวบจนกระทั่งสามารถสร้างเหตุปัจจัยในการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของชีวิตอย่างเกื้อกูล

กระบวน การอบรม

1.              ฝึกเจริญสติภาวนา ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน และธรรมะในการวางใจรับมือกับความเจ็บป่วย 

2.              ฝึกโยคะและเทคนิคหายใจเพื่อการรู้ ตื่น ปล่อยวาง

3.              กิจกรรมเรียนรู้ กับพลังกลุ่มเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม  สามารถเข้าร่วมได้ทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป

การเตรียมตัว   เตรียมเสื่อหรือผ้าปูรองนอนเพื่อการฝึกโยคะ

การ แต่งกายสวมใส่เสื้อผ้าสบายและสะดวกเพื่อการฝึกโยคะ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

หมายเหตุ  ทางเจ้าภาพจัดเตรียมอาหารกลางวัน (มีมังสวิรัติ) เครื่องดื่ม ตลอดการอบรม

****************************************************************************************

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๕

๑.............................................................อายุ.......ปี  Oสุขภาพปกติ Oป่วยด้วยโรค/ Oดูแลผู้ป่วยโรค.....................

๒............................................................อายุ.......ปี  Oสุขภาพปกติ Oป่วยด้วยโรค/ Oดูแลผู้ป่วยโรค....................

๓............................................................อายุ.......ปี  Oสุขภาพปกติ Oป่วยด้วยโรค/ Oดูแลผู้ป่วยโรค.....................

๔............................................................อายุ.......ปี  Oสุขภาพปกติ Oป่วยด้วยโรค/ Oดูแลผู้ป่วยโรค.....................

๕............................................................อายุ.......ปี  Oสุขภาพปกติ Oป่วยด้วยโรค/ Oดูแลผู้ป่วยโรค.....................

สังกัดหน่วยงาน...........................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ................................................อีเมล์สำหรับการส่งข่าวสารอบรมครั้งต่อไป..........................................................................................................

ส่งใบลงทะเบียนได้ที่ jivitasikkha@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 084-643-9245,  087-678-1669, 089-899-0094

โปรแกรมอบรม ธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๕

ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓     เวลา ๐๘.๓๐ ๑๗.๐๐ น.

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐   ลงทะเบียนเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐   ฝึกการเจริญสติภาวนาตามแนวทางหลวงพ่อเทียน : แด่เธอผู้รู้สึกตัว

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐   วิถีแห่งบัวบาน - วางใจรับมือกับมะเร็งระยะสุดท้ายสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของคุณบัวพระวิทยากร:พระอธิการครรชิต อกิณจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐   ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐   พิจารณาอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐   กิจกรรม พลังกลุ่มเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย                                                    

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐   ฝึกโยคะและเทคนิคหายใจเพื่อการรู้ตื่น และปล่อยวาง

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐   สรุปและปิดการฝึกอบรม ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์ และรับพรก่อนกลับบ้าน

_/l\__/l\__/l\__

แผนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ--
ดล
ธนวัชร์ เกตน์วิมุต

ชีวิตสิกขา : เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต
www.jivit.net
159/70 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 ถ.วิภาวดีรังสิต
หลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 089-678-1669, 089-899-0094
แฟกซ์ 02-900-5429

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ อาคารสถาปัตยเวท สถาบันรัชต์ภาคย์ รามคำแหง

ดร.ยิ่ง ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเบเกอรี่ และประธานหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ ร่วมกับดร.สุชิต ผลเจริญ ผู้บริหารโครงการพิเศษการบริหารธุรกิจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก” ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ อาคารสถาปัตยเวท สถาบันรัชต์ภาคย์ รามคำแหง


วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 เวลา 13.00-16.30 น.

          วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3
           เวลา 13.00-16.30 น. การสัมมนา ในหัวข้อ “เคล็ดลับอายุยืนด้วยวิถีธรรมชาติ/โยคะหลับสบาย” โดย พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพล ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ถึงวิถีธรรมชาติอย่างง่ายๆใกล้ตัวชะลอวัย และเคล็ดลับหลับสบายด้วยท่าโยคะที่ทุกคนฝึกได้จะถูกเปิดเผยในงานนี้ 

          โดยกิจกรรมสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจ เป็นอภินันทนาการความรู้สู่ประชาชน ฟรี ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วน! (จำนวนจำกัด) ที่ Supalai Smart Center โทร.02-725-8899 Email : supalaifanclub@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.comวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท

 สถาบัน กระดูกและข้อ โรงพยาบาลปิยะเวท ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ปวดหลัง...ปัญหากวนใจ...แก้ไขได้” อาการปวดหลังพบได้เป็นอันดับสองของอาการปวดในร่างกาย รองมาจากอาการปวดหัว และเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก โดยทั่วไปไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่เป็นปัญหากับผู้คนในวัยทำงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นการตรวจรักษาที่ถูกต้องรวมไปถึงการป้องกัน และปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีจะเป็นวิธีจัดการกับอาการนี้ได้ถูกต้อง รับฟังประเด็นต่าง ๆ ได้ในงาน และสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านลุ้นรับคูปองเอกซเรย์กระดูกสันหลัง L-S SPINE (LAT) มูลค่า 350 บาท จำนวน 10 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท ท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ Call Center 0-2625-6555 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-625-6555 โรงพยาบาลปิยะเวท


 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 เวลา 8.30-12.30 น.

       วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3
   เวลา 8.30-12.30 น. การสัมมนา ในหัวข้อ “มองชีวิตมีชีวา...ใช้เวลาให้รื่นรมย์” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล วิทยากรผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกูรูผู้ชี้แนวทางการสร้าง สุขให้ชีวิต ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบถึงการจัดการกับความเครียด วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงาน 4 ระดับ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
 
          โดย กิจกรรมสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจ เป็นอภินันทนาการความรู้สู่ประชาชน ฟรี ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วน! (จำนวนจำกัด) ที่ Supalai Smart Center โทร.02-725-8899 Email : supalaifanclub@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com