ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ได้จัดงานสัมนาเรื่องCSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
          ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  
 
          โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

          วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ
          คุณพิพัฒน์  ยอดพฤติการ        ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
          คุณวุฒิกร  สุริยะฉันทนานนท์     ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
                                   บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
          คุณพีรพงษ์ กลิ่นละออ          ผู้จัดการฝ่าย CSR
                                   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
          คุณณัฐธีร์  โกศลพิศิษฐ์         ผู้ดำเนินรายการ

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://seminar.rmba-ku.com   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 
ตารางกิจกรรมเวทีกลาง-ห้องอบรม
งาน “พลังงานกู้วิกฤติไทย ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2552
รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คลิกดูตารางกิจกรรมในแต่ละวัน | พฤหัสที่ 1 ต.ค. |ศุกร์ที่ 2 ต.ค. |เสารที่์ 3 ต.ค. | อาทิตย์ที่ 4 ต.ค.
ตารางกำหนดการอบรมเสวนา คลิกที่นี่
วันที่ เวทีกลาง
10.30-11.00 ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน
11.00-12.00 พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังงานไทย.....ไทยเข้มแข็ง”
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
12.00-13.00 MC นำเข้าสู่งาน แนวคิด กิจกรรมและการร่วมสนุก
13.00-13.30 เสวนาหัวข้อ “แต่งบ้านมุมสบายคลายร้อน”
โดย ดร. สิงห์ อินทรชูโต
14.00-14.30 Energy Talk 1 “Big 4 of Energy กับเรื่องร้อนๆ น่ารู้” โดย
คุณ ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณ สมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณ อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
คุณ วีระพล จิรประดิษฐ์กุล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
14.30-15.00
15.00-16.00
Live Radio
16.00-17.30
Live Radio

Energy Talk 2 “กลุ่ม ปตท.ขยับ เศรษฐกิจไทยเขยิบ” โดย
คุณ เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน)
คุณ วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTCHEM

18.30-19.00 กระทรวงพลังงานมอบโชค
โดย ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
19.00-20.00 มินิคอนเสิร์ต บอย พีชเมคเกอร์

วันที่ เวทีกลาง
12.00-12.30 MC นำเข้าสู่รายการประจำวัน
12.30-13.00 Green Project
13.00-14.00 เปิดตัวหนังสือ The Little Green Diary
โดย ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ , ทีมงาน มจธ.
14.00-15.30

Energy Talk 3“การแปลงขยะเป็นน้ำมัน” โดย
คุณ พีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
คุณ สันติวิภา พานิชกุล ตัวแทนผู้ผลิต
คุณ วรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง
คุณ สมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

15.30-16.00
Live Radio
Energy Talk 4 “กิจการไฟฟ้า รากฐานเศรษฐกิจไทย” โดย
ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณ สมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกิจการพลังงาน: กกพ.
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30 สาธิตไบโอดีเซลเขย่ามือ โดย คุณ บุญเรือง นาคยิ้ม และทีมงาน
18.30-19.00 กระทรวงพลังงานมอบโชค โดย ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน และคุณสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
19.00-20.00 มินิคอนเสิร์ต แคลอรี่ บลาห์ บลาห์ และ ลุลา

วันที่ เวทีกลาง
12.00-12.30 MC นำเข้าสู่รายการประจำวัน
12.30-13.00 Green Project
13.00-14.00 Energy Talk 5 “8 ขั้นตอนการลงทุนพลังงานทดแทน” โดย
คุณ ไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คุณ จงเจตน์ บุญเกิด กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คุณ กษาณท์ ปิยาภิมุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิ่นทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
14.00-15.00 Energy Talk 6 “มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงาน 5 ประการ ได้ผลจริงหรือไม่?” โดย
ดร.ณอคุณ สิทธิพงษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณ มนญู ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมัน
15.00-16.00 สาธิตการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายใน 60 นาที โดยวิทยากรจากฏครงการ "กองทัพสีเขียว"
16.00-16.30 ลงทะเบียนแขกมาร่วมงาน
16.30-17.00 เริ่มพิธีการ นำเข้าสู่วาระ วันสถาปนากระทรวงพลังงาน ขึ้นปีที่ 7
17.00-17.30 ปาฐกถาพิเศษ “พลังงานทดแทน กู้วิกฤติไทย” โดย
นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมมอบโชคและแจกของขวัญจากกระทรวงให้กับผู้มาร่วมงาน
17.30-18.00
Live Radio
18.00-19.00 งานเลี้ยงค็อกเทล
19.00-20.00 "Talk Show" พลังงาน โดย อ. จตุพล ชมพูนิช

วันที่ เวทีกลาง
12.00-12.30 MC นำเข้าสู่รายการประจำวัน
12.30-13.00 Green Project
13.00-13.30

สาธิตการสอนทำกล่องพลังงานแสงอาทิตย์
โดย ผศ.ดร. ศรายุทธ วัยวุฒิ (วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร)

13.30-14.00
14.00-14.30 Energy Talk 7 “ขุมทรัพย์น้ำมันของไทยในต่างประเทศ” โดย
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
คุณ อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
14.30-15.00
15.00-15.30
Live Radio
15.30-17.00 Energy Talk 8 “เทคนิคการเลือกรถยนต์ประหยัดพลังงาน และรถยนต์พลังงานทดแทน” โดย
คุณ ปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัติ ที่ปรึกษากระทรวงพลังงาน
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คุณ จารุกร เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท มิตซูมิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณ มนัส ดาวมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านเทคนิค บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (จำกัด)
17.00-17.30 สาธิตการประหยัดพลังงาน Tune up รถยนต์ โดย ทีมงาน บมจ.บางจากฯ
18.30-19.00 กระทรวงพลังงานมอบโชค-รางวัลใหญ่ โดย
คุณเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
19.00-20.00 มินิคอนเสิร์ต Black Head

วัน/เดือน/ปี ห้องสัมมนา 1 ห้องสัมมนา 2
วันพฤหัสบดีที่ี
1 ตุลาคม 2552
13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.30น.
ศิลปะเด็ก (สอนวาดภาพ)
วิทยากร:
คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
ปลูกพืชพลังงานสร้างรายได้
วิทยากร:
คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณ ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ (พพ.)
15.30 - 17.00 น.
หมักขยะเป็นก๊าซหุงต้ม
วิทยากร:
ดร.พิริยุตม์ วรรณพฤกษ์ DEE
คุณ พิสมัย เสถียรยานนท์ (พพ.)
วันศุกร์ที่
2 ตุลาคม 2552
14.00 - 15.30 น. 13.30 - 14.30 น.
สาธิตทำพวงกุญแจตุ๊กตาจากผ้า
วิทยากร:
อ. ทัศนีย์ รูปสว่าง
อ.วัชรี โหธีระกุล
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"
16.00 - 17.30 น.
โซลาเซลล์และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
วิทยากร:
ผู้แทนจาก กฟผ.
วันเสาร์
3 ตุลาคม 2552
13.00 - 14.00 น. 13.00 - 14.00 น.
ศิลปะเด็ก (สอนวาดภาพ)
วิทยากร:
คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"
15.30 - 17.00 น. 14.00 - 15.30 น.
สาธิตผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
วิทยากร:
คุณวิชัย วงศ์สว่างรัศมี
เทคนิคเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์
วิทยากร:
คุณ พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
คุณ ปุณณชัย ฟูตระกูล (ปตท.)
(รองศิริศักดิ์) กรมธุรกิจพลังงาน
วันอาทิตย์ที่
4 ตุลาคม 2552
15.30 - 17.00 น. 13.00 - 14.00 น.
ล้างแอร์สร้างรายได้
วิทยากร:
คุณทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"
14.00 - 15.30 น.
สาธิตประดิษฐ์เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินแสนง่าย
วิทยากร:
คุณ สมชาย ขำภักดิ์
คุณ ทัศนีย์ รูปสว่าง
สารพัดช่างพระนคร
15.30 - 16.30 น.
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและสำนักงาน
วิทยากร:
คณะวิทยากรจาก "โครงการกองทัพสีเขียว"

คลิกดูตารางกิจกรรมในแต่ละวัน | พฤหัสที่ 1 ต.ค. | ศุกร์ที่ 2 ต.ค. | เสารที่์ 3 ต.ค. | อาทิตย์ที่ 4 ต.ค.
ตารางกำหนดการอบรมเสวนา คลิกที่นี่ | กลับสู่ด้านบน

HomeNewsMultimediaGalleryActivity ScheduleMap

--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

วันที่ 1-3 ตุลาคม เวลา 08.00-18.00 น. ชั้น 2 อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร


ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เรื่องพระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่
คณะ กรรมการจัดงานฉลองพระชันษา 8 รอบ 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 1-3 ตุลาคม เวลา 08.00-18.00 น. ที่ชั้น 2 อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร หัวข้อพระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ โดยใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการประชุมนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ ฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในมิติของ Hologram ในวันที่ 1-15 ตุลาคม ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2280-8202

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัทรศรี วนิชาชีวะ   Rewriter : ภัทรศรี วนิชาชีวะ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว : 30 กันยายน 2552


--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

เวลา 09.00-12.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรบุรี 

- ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ในเครือโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่กำลังประสบปัญหาสายตาสั้นไม่คงที่หรือผู้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขสายตาสั้น ด้วยวิธีทำเลสิค (LASIK) หรือ วิธี PRK หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในเวลากลางวันร่วมฟังสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "Dream Lens : คอนแทคเลนส์ใส่นอน" โดย นพ.นพรัตน์ สุจริตจันทร์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและ ต่างประเทศในฐานะแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรบุรี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งโดยด่วนได้ที่ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา รัตนิน-กิมเบลโทร. 0 2639 3355 แฟกซ์ 0 2639 3311 e-mail : info@rutningimbel.com

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒นี้ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ.พระนครศรี อยุธยา

เชิญเที่ยวชมและสัมผัสวิถีชีวิตการค้าแบบตลาดบกอยุธยาแบบประวัติศาสตร์ดั้งเดิม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

by : pijawat (pijawat)
Mail to rothphai-tom@hotmail.com
IP : (124.120.151.147) - เมื่อ : 21/09/2009 11:27 AM

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หยิบประวัติศาสตร์การค้าสมัยอยุธยามาจัดกิจกรรมเที่ยวตลาดบกในพิพิธภัณฑ์ ขึ้น

ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง โดยนำองค์ความรู้เรื่องตลาดและย่านการค้าต่างๆ ในสมัยอยุธยามานำเสนอและพร้อมจัดแสดงจำลองวิถีชีวิตตามแบบประวัติศาสตร์ดั้ง เดิม พร้อมความรู้ในเรื่องต่างๆ จากการสาธิต การบรรยาย ชิมอาหารและสินค้าแบบย้อนยุคย่านดังในสมัยอยุธยาฯลฯ ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเที่ยวชมและสัมผัสวิถีชีวิตการค้าแบบ ตลาดบกอยุธยาได้ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒นี้ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ.พระนครศรี อยุธยา

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุบงกช ธงทองทิพย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา โทร ๐๓๕ ๒๔๑ – ๕๘๗--
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm
http://www.ecitthai.net
http://www.tourismthailand.org/seminar/
http://www.thaihotels.org/
http://www.tuasso.com/scripts/tua.asp
http://www.bangkokfilm.org
http://www.lek-prapai.org/
http://www.paper4trees.org/index1.htm

ครั้งที่ ๓ เสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม, ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน และครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม

User: Password:


ชมเมืองเก่า...ย่านสามแพร่ง ครั้งที่ ๓ ...กลับมาตามคำเรียกร้อง

by : Bangkok Forum (peethakorn)
Mail to peethakorn@hotmail.com
IP : (58.9.177.135) - เมื่อ : 23/09/2009 04:46 PMกิจกรรมเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทย
ประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เพียงตัวหนังสือ แต่มีเรื่องราวที่สนุกสนาน น่าประทับใจ
และเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทย ควรเรียนรู้ เพราะนี่คือมรดกล้ำค่าของชาติที่ส่งต่อ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นเสมือน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ของคนไทยทุกคนกิจกรรมประกอบด้วย

การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในชุมชนสามแพร่ง
รับฟังเรื่องราวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
จากผู้เชื่ยวชาญ และผู้คนในชุมชนที่เกิดและใช้ชีวิตในสามแพร่งแห่งประวัติศาสตร์ ตัวจริงเสียงจริงวันเวลา และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งที่ ๓ เสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม, ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน และครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม
เริ่มกิจกรรม เวลา ๐๙.๓๐ น. เสร็จสิ้น ๑๓.๐๐ น.
ค่าใช้จ่ายท่านละ ๒๙๙ บาท (รวมอาหารกลางวัน)สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ โครงการเสน่ห์บางกอก
โทร. ๐๒-๖๒๒-๒๓๑๖, ๐๘๓-๑๓๐-๕๗๖๐ อีเมล์ muey24@hotmail.com--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันที่ 9 - 11 ต.ค. 52 ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม "ร่วมสร้างประเทศไทย.....ด้วยการให้" ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ พาร์ค พารากอน และอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)


หน้าแรก ร้อยพลังเยาวชน WorkShop เสวนา การแสดง
โปสเตอร์งานมหกรรม
ร่วมค้นหาความหมาย และตัวตน เยาวชนต้นแบบกว่าร้อยคน กับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรม ในบูธนิทรรศการ 10 โซน อาทิ

นักดนตรีคลาสสิค “รุ่นใหม่” ที่หัวใจคุกรุ่นไปด้วย “ไฟฝัน” / จิตอาสาสไตล์กระโปรงบาน-ขาสั้น / สัมผัสพลังไร้ขีดจำกัดของเยาวชนท้องถิ่น 4 ภาค / 15 เรื่องของเยาวชนคนชายขอบ / เยาวชนหัวใสฉลาดใช้ไอที / นักข่าวตัวจิ๋ว หัวใจไม่จิ๋ว / คนทำหนังสั้น...แต่คิดยาว / คน และละครกับบทเรียนที่นุ่มลึก / เยาวชนคนพิการหัวใจแกร่ง / Hall of Flame เยาวชนไทยสร้างชื่อในเวทีระดับโลก
 
ชวนฟัง ชวนคิด ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของเยาวชน และคนทำงานจิตอสา อาทิ

คุยกับคนดังจิตอาสา/ดนตรีคลาสสิค(มืออาชีพ) ฤาแค่ฝันไป? / B_boy not Bad boy / เล่นเกมขั้นเทพ...แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ / จิต อาสาอย่างไร? / เลี้ยงลูกอย่างไรให้(มีแวว) อัจฉริยะ? / เด็กยุคใหม่หัวใจพอเพียง / นวัตกรรมกู้ชาติ...เด็กไทยก็ทำได้ / สภาเยาวชน...เพื่อเยาวชน / และเวทีถ่ายทอดประสบการณ์งานอาสาสมัครจากรุ่นแรก สู่รุ่นหลัง (โดย อ.อคิน รพีพัฒน์ / ศ.ดร.รพี สาคริก) / ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ และหัวข้อเสวนาอื่นๆอีกมากมาย
 
พบกับสนามโชว์พลังวัยทีน “เล่น เต้น ร้อง ลองทำ กับกิจกรรม workshop ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

หัดพับเครื่องบินกระดาษกับ “น้องหม่อง” แชมป์ประเทศไทย / ฝึกเต้น B_boy กับ trainer รุ่นใหญ่ “โอมาน” / workshop ดนตรีคลาสสิคกับสุดยอดอาจารย์ และพี่ๆ นักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร / แปลงร่างเป็นคนแวดวงสื่อสาร กับworkshop หนังสั้น สำหรับคนรักหนัง / สร้างเกม และการจัดทำรายการโทรทัศน์ / เรียนรู้เทคนิคการวาดการ์ตูน กับนักเขียนการ์ตูนมือาชีพ / เรียนรู้การ “ปั้นดิน” และ
“ตัดกระดาษ” กับเยาวชนจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา ย้อนวันวาน ทดลองทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ฯลฯ

*** พลาดไม่ได้กับ  “ตลาดนัดจิตอาสา” รวม มิตรกิจกรรมจิตอาสาขาลุยหลากสไตล์ที่รวมตัวมาให้เลือกชอปปิ้งได้ตามใจชอบ และส่งมอบพลังจากเยาวชนคนดีคืนสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรมที่ลงมือทำได้ในเวลา สั้นๆ อาทิ ทำเสื้อเพื่อให้ / ทำสมุดนิทานให้น้อง / กิจกรรมเรียลลิตี้อาสาสร้างสุข
 
สุดยอดการรวมตัวของ “พลังเยาวชนคนชอบโชว์” จากทั่วฟ้าเมืองไทย ที่มาแสดงเพื่อจะบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า “เยาวชนไทย
มีดีไม่แพ้ใคร” อาทิ


Street Idol battle of Siam การแข่งขันบีบอยระดับประเทศ และการแสดงชุดพิเศษ บีบอยกลองยาว / ดนตรีคลาสสิคจากการบรรเลงของนักดนตรีรุ่นใหม่ กว่า 60 ชีวิต / คอนเสิร์ตวง TK Band เจ้าของอัลบั้ม “สิ่งที่ถูกมองข้าม” / มันส์สุดๆกับวงดนตรีโคตรอินดี้ / ลิเกฮูลู เวอร์ชั่น “รักสิ่งแวดล้อม” / ม่วนซื่นโฮแซวกับ หมอลำเยาวชนศูนย์เรียนรู้ชาวดิน / ชมการแสดงไทยเขมร โจลมะม๊วด จากกันตวจระมวล ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน / เพลินใจกับ โนราห์เชิด จากนครศรีธรรมราช / ชื่นชมวัฒนธรรมไทยกับการแสดงโขน และละครหุ่นมือ ของชมรม MoYo / การแสดงดนตรีของวง NMAD (เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ) / การแสดงศิลปะการแสดงชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ / ชมหนังสั้นฝีมือเยาวชน
สุดเจ๋ง ที่คัดสรรมา “เพื่อคุณ” / ละครดีๆ จากกลุ่มละครหน้ากากเปลือย
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งเสวนา และสมัครworkshop ล่วงหน้าได้ที่
www.scbfoundation.com , www.okkid.net
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 หรือ โทร.0-2544-3991 (09.00-17.00น. ในวัน เวลา ราชการ)
 
ผนึกกำลัง สร้างโอกาส เปิดพื้นที่แสดงพลังเยาวชน โดย
มูลนิธิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กรุงเทพมหานคร / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) / สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) / กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ / สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) /
มูลนิธิสยามกัมมาจล และ องค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาเยาวชน 88 องค์กร

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันที่ 9 ตุลาคม 52 เวลา 13.00-15.00 น ห้อง Atrium 1 สยามเซ็นเตอร์/ วันที่ 10 ตุลาคม 52 เวลา 17.00-19.00 น ห้อง Atrium 2 สยามเซ็นเตอร์


เวทีเสวนา งานมหกรรม “พลังเยาวชน” : ศูนย์อาสาสมัคร ม.ธ.

by : pijawat (pijawat)
Mail to rothphai-tom@hotmail.com
IP : (115.87.83.24) - เมื่อ : 25/09/2009 01:43 PM

แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเวทีเสวนา งานมหกรรม “พลังเยาวชน”

โซนประเด็นจิตอาสา อาสาสมัคร คุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงาน/องค์กร ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสคตร์

ที่อยู่ อาการกิจกรรมนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต ประสานงานโดย นันทินี มาลานนท์ (แอม)โทรศัพท์มือถือ 081 666 7487 / 086 3418404
อีเมล์ nuntinee@tuvolunteer.orgwebsite
www.tuvolunteer.org

หัวข้อเสวนาที่ 1 “จิต อาสา อย่างไร” วันที่ 9 ตุลาคม 52 เวลา 13.00-15.00 น
ห้อง Atrium 1 สยามเซ็นเตอร์

ประเด็นสำคัญ ความหมายของจิตอาสา / การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกับสังคม , ความสำคัญและคุณค่าที่เกิดขึ้นกับตัวอาสาสมัครและสังคม
วิทยากร วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
วิทยากร ศุ บุญเลี้ยง (ระหว่างการประสานงาน)
วิทยากร ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร
ผู้ดำเนินรายการ ดวงธิดา นครสันติภาพ (แวนดา)
กลุ่มเป้าหมาย(จำนวน/กลุ่มใดบ้าง) ประชาชนทั่วไป ประมาณ 50-100 คน
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้บนเวที คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแอลซีดี จอฉาย

หัวข้อเสวนาที่ 2 “ แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ หากแต่สร้างความงดงาม” วันที่ 10 ตุลาคม 52 เวลา 17.00-19.00 น ห้อง Atrium 2 สยามเซ็นเตอร์

ประเด็นสำคัญ สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำสิ่งเล็กๆ คนที่ธรรมดาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้สังคม
วิทยากร แทนคุณ จิตต์ออิสระ
วิทยากร กลุ่มสถาปนิกชุมชน CASE
วิทยากร ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร
ผู้ดำเนินรายการ สุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์)
กลุ่มเป้าหมาย(จำนวน/กลุ่มใดบ้าง) ประชาชนทั่วไป 50-100 คน
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้บนเวที คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแอลซีดี จอฉาย--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 'นั่งรถไฟไปปลูกดอกไม้นอกสวน'

‘นั่งรถไฟไปปลูกดอกไม้นอกสวน’ : สำนักพิมพ์สายธาร

by : pijawat (pijawat)
Mail to rothphai-tom@hotmail.com
IP : (124.120.148.72) - เมื่อ : 29/09/2009 09:40 AM

‘นั่งรถไฟไปปลูกดอกไม้นอกสวน’

สำนักพิมพ์สายธาร ชวนนักอ่านสารคดีของภาณุ มณีวัฒนกุล รับ 10 หนอนนักอ่าน นั่งรถไฟไปปลูกดอกไม้ (มิตรภาพ) นอกสวน ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 (และรางวัลชมเชย 5 ท่านจะได้รับหนังสือดอกไม้นอกสวน)

แวะพักและทักทาย สบายๆ กับภาณุ มณีวัฒนกุล ณ ร้าน Rhythm & Books หัวหิน ไป-กลับฟรี (จากกทม.-หัวหิน) จิบชา-กาแฟ ของว่าง ท่ามกลางกองหนังสือ จังหวะดนตรีและภาพถ่ายในชีวิต

เพียงเขียนถึงหนังสือสารคดีที่ประทับใจของภาณุ มณีวัฒนกุล 1 หน้ากระดาษ A 4 โดยไม่จำกัดว่าเล่มไหนหรือสำนักพิมพ์ใดเพียงแค่อ่านแล้วใจประทับก็รับไว้ พิจารณา

ส่งคำเขียนถึงได้ 3 ทาง

1. saitharnpublish@gmail.com
2. จดหมายสำนักพิมพ์สายธาร 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 (กวีเหวียนระวี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
3. มาส่งไว้ที่บูธสำนักพิมพ์สายธาร N 53 โซน C1 ชั้นล่าง (ติดทางออก) ในงานมหกรรมหนังสือฯ วันที่ 15-25 ตุลาคม 2552 ที่ศูนย์สิริกิติ์

เปิดรับความประทับใจ 25 กันยายน-23 ตุลาคม 2552 ประกาศผลวันที่ 25 ตุลาคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: กองบรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์สายธาร 082-5872980,02-9969731# 30
ตัวอย่างหนังสือบางส่วนของภาณุ มณีวัฒนกุล http://tuktadevil.multiply.com/photos/album/180 ผลงานดอกไม้นอกสวน เล่มล่าสุด 26http://tuktadevil.multiply.com/photos/album/172/172--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 08.00 - 12.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลปิยะเวท

รพ.ปิยะเวทสัมมนาวิธีรักษาภาวะมีบุตรยาก
สถาบัน Perfect Woman โรงพยาบาลปิยะเวท จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง บลาสโตซิสท์คัลเจอร์ : วิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก และผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง โดย นายแพทย์ ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่ และ นายแพทย์พูนศักด์ สุชนวณิช ในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 08.00 – 12.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลปิยะเวท สำรองที่นั่งโทร 0-2625 -6555

 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัทรศรี วนิชาชีวะ   Rewriter : ภัทรศรี วนิชาชีวะ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th วันที่ข่าว : 28 กันยายน 255


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html